ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA DO SML

Upozorňujeme členy Společnosti mikrobiologických laborantů (SML), že pokud nezaplatí členský příspěvek 2 roky, bude jim automaticky zrušeno členství v SML. Platební povinnost člena SML je zahájena uvedením člen.čísla, jména a příjmení v "Evidenci členů". Věnujte, prosím, pozornost instrukcím při poukázání plateb viz Evidence členů. Pokud se do SML přihlásíte v druhé polovině roku, příspěvek platíte v následujícím roce

Kontakt

Společnost mikrobiologických laborantů, z.s. Iveta Muroňová, předsedkyně
GSM: +420 603 740 821
muroni@seznam.cz
info@mikrolaborant.cz

Doručovací adresa:
Státní zdravotní ústav
Martina Maixnerová
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
martina.maixnerova@szu.cz

IČ: 47611561