Konferenční poplatky

Platba konferenčních poplatků - Členové SML

Číslo účtu: 123627399/0800
 

Variabilní symbol: číslo akce

Do poznámky pro příjemce napsat: ČLENSKÉ ČÍSLO, PŘÍJMENÍ+JMÉNO 

Pokud posíláte více plateb najednou nebo platí zaměstnavatel, pošlete seznam se jmény a členskými čísly na email: koukolova.k@seznam.cz

 

Platba konferenčních poplatků - Nečlenové SML

Číslo účtu: 123627399/0800
 

Variabilní symbol: číslo akce

Do poznámky pro příjemce napsat: PŘÍJMENÍ+JMÉNO 

Pokud posíláte více plateb najednou nebo platí zaměstnavatel, pošlete seznam se jmény a částkou na email: koukolova.k@seznam.cz

 

 

Kontakt

Společnost mikrobiologických laborantů, z.s. Iveta Muroňová, předsedkyně
GSM: +420 603 740 821
muroni@seznam.cz
info@mikrolaborant.cz

Doručovací adresa:
Státní zdravotní ústav
Martina Maixnerová
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
martina.maixnerova@szu.cz

IČ: 47611561