Členské příspěvky

Platební povinnost člena SML je zahájena přidělením členského čísla v "Evidenci členů".
Výše členského příspěvku je 300,- Kč / rok.
Pokud se do SML přihlásíte v druhé polovině roku, příspěvek platíte až v roce následujícím.
 
Upozorňujeme členy Společnosti mikrobiologických laborantů (SML), že pokud nezaplatí členský příspěvek po dobu dvou let, bude automaticky zrušeno jejich členství v SML.
Členství ve společnosti lze obnovit po domluvě s předsedkyní a pokladníkem SML po doplacení dlužné částky.
 
Nezaplacené členské příspěvky za daný rok jsou v "Evidenci členů" označeny růžově.

Kontakt

Společnost mikrobiologických laborantů, z.s. Iveta Muroňová, předsedkyně
GSM: +420 603 740 821
muroni@seznam.cz
info@mikrolaborant.cz

Doručovací adresa:
Státní zdravotní ústav
Martina Maixnerová
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
martina.maixnerova@szu.cz

IČ: 47611561