Konference Plzeň

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

SML a Ústav mikrobiologie FN Plzeň vás zve na XXXII. konferenci mikrobiologických laborantů, která se bude konat ve dnech 18. - 19. 9. 2021 v Plzni.

Pozvánka

 

Program

 

Protiepidemická opatření

 

Vážené členky a členové Společnosti mikrobiologických laborantů,

vzhledem ke zrušení všech akcí pořádaných naší společností v r. 2020 rozhodl výbor SML o zrušení členských poplatků za r. 2020.      

Těm z vás, kteří jste  poplatek v loňském roce uhradili, bude poplatek převeden na r. 2021.

Výbor SML

 

Milé kolegyně a kolegové,

velmi jsem se těšila na setkání v Plzni. Bohužel situace se vyvinula tak, že jsme byli nuceni konferenci přesunout na rok 2021.

Nezapomínáme na vás a tak jsme připravili alespoň krátký E- seminář. Tematicky je věnován nejen SARS-CoV-2 ale i  invazivnímu pneumokokovému onemocnění. 

Je sestaven z jednoho posteru a dvou přednášek. Doufám, že vás zaujme a dozvíte se zajímavé informace.

 

Program E- semináře:

Mgr. Ludmila Nováková: COVID - 19: Jak to vše začalo? Dosavadní zkušenosti NRL (poster)

 MUDr. Jana Kozáková: Aktuální epidemiologická situace IPO v České republice. 

MUDr. Hana Zákoucká: Sérologická diagnostika infekce SARS-CoV-2

 

Přeji vám, abyste ve zdraví přečkali tuto náročnou dobu, která vyžaduje velké pracovní nasazení.

Konec je zatím v nedohlednu a tak vás prosím, opatrujte se! Myslete též na sebe, aktivně odpočívejte,  udělejte si něčím radost, čerpejte sílu z rodiny a svých blízkých a také z přírody.

 Vaše práce možná není v první linii, ale je nesmírně důležitá a odpovědná!

                                                                                        Na viděnou v lepších časech!

                                                                                                                    Martina Maixnerová

 

Opomíjené povolání                                                                        

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

také v této „době koronavirové“ se na profesi zdravotního laboranta zapomíná, bohužel. Nezbývá mi tedy než připomenout náročnost naší profese. Kdy jindy, než v tomto období je na místě ocenit velmi zodpovědnou práci, která je podmíněna vysokou odborností v několika oborech?

V médiích se skloňují zdravotnické profese,… přečíst celý text.

 

ČLENSKÉ A KONFERENČNÍ POPLATKY

Veškeré platby akceptujeme pouze bankovním převodem 

ČÍSLO ÚČTU SML  123627399 / 0800

 

 

Aktuálně

 

 

Vážení návštěvníci stránek SML, budete-li mít jakékoliv nápady na zlepšení, popř. něco nefunguje jak má, neváhejte nás kontaktovat zde:

  • evidence členů  

evidencesml@seznam.cz  

  • technické problémy

  stpnkratochvil@gmail.com  

  • finanční operace   

koukolova.k@seznam.cz

Kontakt

Společnost mikrobiologických laborantů, z.s. Iveta Muroňová, předsedkyně
GSM: +420 603 740 821
muroni@seznam.cz
info@mikrolaborant.cz

Doručovací adresa:
Státní zdravotní ústav
Martina Maixnerová
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
martina.maixnerova@szu.cz

IČ: 47611561